Články a informace

Konstrukce dřevostavby – proč KVH hranol?

KVH hranol je naprosto ideální pro dřevostavby - odolává vlivům vlhkostních i tepelných rozdílů. Lepený hranol zajišťuje i v nízké síle stěny velmi dobrou tepelnou izolaci.

KVH stavební materiál, jenž má přesně stanovené vlastnosti a kvalitu a to :
• čtyřstranně hoblovaný hranol z jehličnatého řeziva (nejčastěji smrku)
• s přípustnou vlhkostí 15% (+/- 3%)
• fazetovaný (hrany jsou zkoseny pod daným úhlem)
• cinkovaný (nastavovaný zubovitým spojem)

Hranoly jsou uměle vysušovány na výše uvedenou vlhkost, díky čemuž není nutné použít žádné chemické prostředky k ochraně dřeva. Patnácti procentní vlhkost funguje sama o sobě jako přirozená ochrana proti biologickým škůdcům.

Vzhledem ke své stabilitě a konzistentnosti jsou KVH hranoly žádaným materiálem pro stavby, které kladou důraz na kvalitu, nosnost, pevnost a taktéž estetiku. Přesnost povrchu a rozměrová stálost pak usnadňují manuální práci.

Proč používat právě KVH hranoly:
• vysoce kvalitní dřevo
• tvarová stálost
• délková variabilita
• přirozená ochrana proti škůdcům

Ekonomické bydlení - vytápění dřevěné stavby

Tepelné vlastnosti dřevostavby jsou poněkud odlišné od vlastností "těžkých" konstrukcí z cihel a betonu. Na rozdíl od betonu má dřevo přibližně 5x až 6x menší tepelnou vodivost, takže ve srovnání s těmito materiály se ohřívá velmi pomalu a také akumulované teplo vydává pozvolna. Při vytápění dřevěného domu se rychle ohřeje vzduch a jen tenká povrchová vrstva dřeva, takže doba, za kterou se dřevěná stavba vyhřeje na příjemnou teplotu, je nesrovnatelně kratší než ve zděném domě. Povrchová teplota dřeva dokáže korespondovat s pokojovou teplotou domu.

K vytápění dřevostavby je možné s výhodou využít zdroje s menším výkonem a rychlou reakcí, schopné naprogramovat do různých teplotních režimů podle aktuálního provozu v domě. V době nepřítomnosti obyvatel může být dřevěný dům pouze temperován a v určitou hodinu může být velmi rychle vytopen na požadovanou teplotu. Není totiž nutno vytápět hmotné zdivo.

Zdravé bydlení i pro alergiky - dřevo jako stabilizátor prostorové vlhkosti

Dřevo dokáže příznivě ovlivnit i vnitřní mikroklima. Dřevěné stěny dokonale regulují vlhkost v rozmezí 40 % až 55 %, což je klima s nejnižším výskytem negativních částic (viry, bakterie, alergeny, prach). Dřevo umožňuje vzduchu procházet v obou směrech. Miliardy drobounkých buněk ve dřevu zajišťuje neustálou obnovu čerstvého vzduchu v interiéru.

Voda není ve dřevu pevně vázána, ale kolísá v závislosti na vlhkosti okolního vzduchu. V jednom metru krychlovém dřeva může být vázáno od 25 až do 200 litrů vody a dřevo se stále bude chovat jako suché až polosuché. Je-li vlhkost vnitřního vzduchu nízká, uvolňuje dřevo vlhkost do prostoru a naopak. Dřevo ve větším množství tak slouží jako stabilizátor prostorové vlhkosti, což je základní předpoklad pro zdravé bydlení.

Není náhodou, že právě dřevěné domy jsou doporučované jako vynikající mikroklima pro obyvatelé s alergiemy, případně potížemi dýchání. K výměně vlhkosti mezi dřevem a vzduchem přispívá i vysoká difúzní propustnost dřeva pro vodní páru, takže dřevěný dům zamezuje vznikání plísní.

Požární bezpečnost dřevostaveb - dřevo má samozhášecí schopnost

Požáry v nemovitostech vznikají hlavně nedbalostí a vznícením snadno hořlavých materiálů - textílií, nábytku, plastů . Vše vždy v důsledku špatného zacházení s otevřeným ohněm, nebo elektrickými spotřebiči, díky vadným energetických rozvodů a neodbornou manipulaci s nimi. Stavební konstrukce materiálu ( cihla nebo dřevo) za vznícením téměř nikdy nestojí. Tím, že je dům z nehořlavého materiálu celkem logicky ničivý oheň z lidských obydlí nikdy nevytlačí.

Požární odolnost dřevěných konstrukcí je mnohem vyšší, než by odpovídalo obecně známým skutečnostem . Dřevo obsahuje vždy tak zvanou rovnovážnou vlhkost, tedy vodu, která se musí nejdříve odpařit. Dřevěným trámem pronikne oheň do zhruba centimetrové hloubky a jeho další postup se výrazně zbrzdí nebo úplně zastaví ! Povrchová vrstva zuhelnatí, tím brání přístupu kyslíku a další hoření je zastaveno. Hořící dřevěný trámový strop tak přežije déle než strop složený ze stropovek v ocelových profilech. Ocel vlivem tepla ztrácí pevnost a zřítí se nečekaně a mnohem dříve. Garantovaná výpočtová hodnota požární odolnosti 20 cm silné plně dřevěné stěny ( roubená stěna, stěna z KVH hranolu ) je 50 minut . Nezanedbatelným faktem je i to, že při požáru dřevěné stavby nevznikají životu nebezpečné zplodiny.

Dřevěný dům rychle, levně, kvalitně

V posledních desetiletích nebyly dřevostavby synonymem pro prestižní stavebnictví. Dřevo je však materiál, který má i dnes řadu předností - a vlastně se dá tvrdit, že podle řady moderních stavebních realizací je jakoby pro své optimální využití ve stavebnictví znovuobjevováno.

Jako stavební materiál má malou objemovou hmotnost, snadno se opracovává, je flexibilní, pevné v tahu i tlaku a dá se využít řadou různých způsobů. Navíc jde o zcela přírodní materiál, který je šetrný k životnímu prostředí.

Nejčastěji se setkáváme s výrobky ze smrkového dřeva. Ve srovnání se zděným domem vychází dřevostavba zatím levněji. Jinde v Evropě se cena dřevostavby pohybuje na úrovni 120 % až 150 % ceny klasické stavby.

Dřevo je materiál, se kterým se dá v průběhu stavby flexibilně a lehce pracovat. Spousta věcí se dá na místě přímo upravit. Tato vlastnost umožňuje provedení změny v průběhu stavby např. ve velikosti a umístění oken nebo vikýřů.

Dřevostavba tak není výhodná jen z hlediska rychlé realizace. S pomocí dřeva získáte členitý a prostorný interiér podle svých představ. Díky dobrým izolačním vlastnostem mohou být stěny domu tenké a to se odrazí na úspoře vnitřního prostoru.